EDUCACIÓ

La tasca de les associacions i clubs UNESCO dins l'àmbit educatiu és de complement a la tasca de l'educació formal. En la majoria dels casos va adreçada a un públic adult, però contempla també actuacions per i amb el públic infantil i juvenil.

Les activitats són: cicles de xerrades per als joves, col·loquis entorn la violència escolar, cicle de teatre escolar, presentacions de documents UNESCO als centres educatius, participació en trobades internacionals, etc.

Mereixen un esment especial el paper divulgatiu que juguen els concursos d'algunes associacions com: el Certamen literari i escolar entorn les llengües d'origen dels Amics de la UNESCO de Barcelona; el Concurs artístic i literari que els Amics de la UNESCO de Girona organitza des del 1994, i el Premi Federico Mayor Zaragoza creat el 2006 per Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa.

Cal destacar la participació d'Amics de la UNESCO de St. Adrià del Besòs en la col·laboració voluntària en les tasques educatives amb els nouvinguts de la seva població; la implementació del projecte educatiu i ciutadà "Apadrinem escultures" dels Amics de la UNESCO de Girona que s'està desenvolupant des de l'any 2001.