DIÀLEG INTERRELIGIÓS

  • Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) organitza: grups de diàleg, espiritualitat i sida, conferències i taules rodones, jornades, cursos, tallers; difon la Declaració "Cultura religiosa per als ciutadans del demà", promou l'exposició "Mirades en diàleg", coordina la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós.
  • Amics de la UNESCO de Lleida organitza pregàries, jornades, diàlegs interreligiosos.
  • Amics de la UNESCO de St. Adrià del Besòs organitza el cicle de conferències "El món de les religions"