CULTURA I PATRIMONI

Un dels àmbits més característic de les associacions i clubs UNESCO és el cultural. Un àmbit que des del 1995 s'ha complementat com a Cultura de Pau, i que té com a apartat específic la preocupació pel Patrimoni.

Cenyint-nos en el cultural trobem activitats com: taules rodones, conferències, debats, exposicions, sortides culturals, treballs en els arxius, jornades, cicles de cinema, cinema fòrum, presentacions de llibres, recitals, tallers de poesia, corals, etc.

Destaquem: les jornades "El Patrimoni Industrial: un nou patrimoni" organitzades per Amics de la UNESCO d'Alcoi, les jornades d'història local i patrimoni del Fòrum 3r Mil·leni - Associació UNESCO d'Alaior; el treball d'Amics de Tossa - Club UNESCO per la protecció de la Vila Vella de Tossa; la participació a la II Conferència de Patrimoni i Cultura de Pau (Porto, 2001) dels Amics de la UNESCO de Barcelona, de Girona i de Valldoreix-St. Cugat; l'organització de la III Conferència de Patrimoni i Cultura de Pau (Girona, 2006) amb la participació d'Amics de la UNESCO de Barcelona, Palafrugell, St. Adrià del Besòs i Valldoreix-St. Cugat; la plataforma a favor del manteniment de les 3 xemeneies dels Amics de la UNESCO de St. Adrià del Besòs; la campanya per a la conservació de patrimoni cultural de Vilanova i la Geltrú d'Amics de la UNESCO del Garraf; el cicle de conferències de Patrimoni industrial d'Amics de la UNESCO de Girona

Un fet singular és l'agermanament entre les associacions de Girona i Valldoreix-St. Cugat amb un eix central que és l'autoria del claustre del monestir de St.- Cugat i el de la catedral de Girona, obra d'Arnau Cadell.

Algunes associacions tenen una publicació que es publica regularment: Amics de la UNESCO del Prat Publica la revista "Onada de Cultures"; Amics de la UNESCO de Girona, un Butlletí trimestral; Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós edita la revista "Dialogal".

Amics de la UNESCO de Girona es dedica a produir audiovisuals entorn temàtiques de l'òrbita UNESCO. Compten amb títols com.: "Fem camí amb els arbres", "Pirineus", "Escultures al carrer", "Girona, processons i flors", "Paisatges de Verdaguer", "Les línies prenen forma", "Els colors del temps", "Amb claror de dia. L'hora dels rellotges de sol", "La columna a la Història de Girona", etc.