«Atès que les guerres neixen en la ment de les persones, és en la ment de les persones on cal bastir els baluards de la pau»                                        (Preàmbul Constitució de la UNESCO)

ÚLTIMES NOTÍCIES 

Comencem l'any amb un article molt interessant: "El món post-pandèmia i les altres epidèmies", per la Dra. Carlota Dobaño (Investigadora d'ISGlobal, cap del Grup de Immunologia de la Malària. Recerca en immunitat i vacunes enfront malalties infeccioses, sobretot les desateses i associades amb la pobresa)