«Atès que les guerres neixen en la ment de les persones, és en la ment de les persones on cal bastir els baluards de la pau»                                        (Preàmbul Constitució de la UNESCO)

ÚLTIMES NOTÍCIES