L’aigua i el foc, dos símbols del sagrat

2011-10-29 | enric
L’aigua i el foc, dos símbols del sagrat, són els eixos del Calendari interreligiós 2011-2012

El Calendari interreligiós publicat per AUDIR i Unescocat és una traducció i adaptació del que cada any publiquen la Plataforma Interreligiosa de Ginebra i l’editorial Enbiro. És una eina per donar a conèixer la diversitat de creences així com la visió no religiosa de la vida. El Calendari ofereix uns coneixements bàsics de les festes i celebracions més emblemàtiques de cada tradició religiosa i del pensament no religiós, amb la voluntat de promoure l’empatia i el respecte envers aquells que tenen unes creences diferents de les pròpies. S’han incorporat també uns dies assenyalats d’algunes tradicions religioses i creences arrelades en el nostre país. El calendari cobreix l’any escolar (de setembre a agost) més els quatre mesos que queden fins a l’acabament de l’any natural, i mostra les festes de quinze tradicions religioses a més de les festes civils catalanes i estatals.

L’eix temàtic del Calendari interreligiós 2011-2012 és el poder simbòlic que l’aigua i el foc tenen per a totes les religions i creences. Aigua i foc són elements essencials de la vida al nostre planeta que els humans hem anat utilitzant des de la més remota antiguitat fins avui per representar conceptes i misteris que només es poden expressar a través del simbolisme. Aigua i foc apareixen estretament lligats a les forces sobrenaturals i n’evoquen el poder amb tota la seva ambivalència, alhora protectora i destructora; s’erigeixen com a principals símbols del sagrat i com a intermediaris privilegiats entre el món dels humans i el món dels esperits o del diví. La funció simbòlica de l’aigua i el foc és universal.

Cada mes es presenta la visió d’una de les creences i conviccions en particular, il•lustrada amb una foto significativa i uns textos rellevants d’aquesta tradició; la contraportada presenta una graella amb les dates de l’any nou a les diverses tradicions. (Preu: 10 euros).

Podeu adquirir-lo en les principals llibreries religioses i al Centre UNESCO (r.sole@unescocat.org).