30 d'abril. Dia Internacional del Jazz

2022-04-03
JAZZ
Al novembre de 2011, durant la Conferència General de la UNESCO la comunitat internacional va proclamar el 30 d'abril com el Dia Internacional del Jazz. Aquest Dia Internacional reuneix comunitats locals, escoles, artistes, historiadors, acadèmics i fans del jazz de tot el món per celebrar i aprendre sobre l'art del jazz, les arrels, el futur i l'impacte. Aquesta forma d'art internacional important és un exemple de promoció de la pau, el diàleg entre cultures, la diversitat i el respecte pels drets humans i la dignitat humana, contribuint a l'eradicació de la discriminació, la promoció de la llibertat d'expressió, el foment de la igualtat de sexes i el reforçament del paper de la joventut en el canvi de la societat.

Per què un Dia Internacional del Jazz?
  • El jazz trenca barreres i crea oportunitats per a la comprensió mútua i la tolerància.
  • El jazz és una forma de llibertat dexpressió.
  • El jazz simbolitza la unitat i la pau.
  • El jazz redueix les tensions entre els individus, els grups i les comunitats.
  • El jazz fomenta la igualtat de gènere.
  • El jazz reforça el paper que juga la joventut al canvi social.
  • El jazz promou la innovació artística, la improvisació i la integració de músiques tradicionals a les formes musicals modernes.
  • El jazz estimula el diàleg intercultural i facilita la integració de joves marginats.