5 de juny: DIA DEL MEDI AMBIENT

2021-05-30
Les Nacions Unides van designar el 5 de juny Dia Mundial del Medi Ambient per destacar que la protecció i la salut de l'entorn és una qüestió important, que afecta el benestar dels pobles i el desenvolupament econòmic a tot el món. La celebració d'aquest dia ens brinda l'oportunitat d'ampliar els coneixements per a una opinió il·lustrada i una conducta responsable de les persones, empreses i comunitats en la preservació i millora de l'entorn.