Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament

2010-06-08 | enric

Màster en Desenvolupament Humà Sostenible, Globalització i Desenvolupament Local que es durà a terme a la Universitat de Girona, en modalitat semipresencial i amb el sistema de crèdits europeus, entre el 21 de setembre de 2010 i el 30 de juny de 2011. Inscripció i matrícula:

http://www.udg.edu/tabid/9407/language/ca-ES/Default.aspx/

 

 

la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació (gestora del Màster) per tal de poder fer preus especials als membres de la Xarxa Civil UNESCO de Catalunya. Els descomptes serien els següents:

1 matrícula = 10%

2 matrícules = 20%

3 o més matrícules = 30%

Aquests descomptes serien aplicables als membres de les xarxes nacionals o internacionals en les quals hi participen el Centre UNESCO de Catalunya o la FCACU, amb el vist i plau d’aquestes entitats com a membres de la Xarxa UNESCO/UNITWIN Medeuramèrica per al Desenvolupament Humà, de la qual la nostra Càtedra n’és el nucli.

La nostra Càtedra Internacional UNESCO i la nostra Xarxa UNESCO/UNITWIN foren creades el 23 desembre del 1998 mitjançant el corresponent conveni amb la UNESCO.

 

Les co-seus de la Càtedra Internacional són la Universitat de Girona (Catalunya, Espanya) i la Universidad de La Habana (Cuba).