Reunió del Consell Executiu de la Federació Europea de Clubs UNESCO

2010-05-09 | enric

El proper 5 i 6 de juny el Consell Executiu de la Federació Europea es reunirà a Girona (per invitació de la Federació Catalana d’associacions i Clubs UNESCO (FCACU), membre associat de EFUCA) en sessió ordinària amb l'ordre dia següent:

 

- Programa de Mobilitat

 

- Congrés de Ginebra (Programa, Pressupost, Organització)

 

- Comunicació i informació (Accions en curs i les perspectives per al 2011)

 

-Organització interna (El pressupost previst i la informació financera, Normes de procediment, Modificació dels estatuts de la FMACU

 

- Comunicació i informació(Lloc web, Procediments Interns,Accions destinades als membres, el CNU, la UNESCO i la resta de la xarxa)

 

 

La Federació Europea de Clubs UNESCO (EFUCA), associació no governamental,  és una branca regional de la Federació Mundial de Clubs UNESCO, Centres i Associacions (FMACU). En l'actualitat te 21 membres adherits.

 


Membres del Consell de  EFUCA

 

President: Lionel Vinour (França)

 

Secretari Executiu: Silvio de Matos (Portugal)

 

Tresorer: Adeline Popescu (Roumanie)

 

Vice-president: Juan Antonio Vera Casares (Espanya)

 

Vice-president: Maria Paola Azzario Chiesa (Itàlia)

 

Vice-president: Averina Julia (Rússia)

 

Membres: Khabibulina Olga (Bielorússia)

 

Membres: Rutter Albert (Malta)

 

 

-Vice-president d'Europa / FMACU: John Maronitis (Grècia)
-Europa Membre / FMACU: Daniela Popescu (Romania)
-Presidents d'Honor: Maria-Luisa String (Itàlia) i André Zweyacker (França)
-Membres Honoraris: Iacob Paola (Romania) i Josep Maria de Foix (Catalunya)

 

-Consellers: Mihaela Vrga (Roumanie) i Julio Santos (Portugal)

 

- Comissió de conciliació :

 

Renata Verejanu (Moldàvia)

 

Constantinos Papathomas (Chyprus)

 

Dolors Reig (Catalunya)

 

Auditor :

 

Julia Martínez Cantó (Espanya)