Invertir en la diversitat cultural i el diàleg intercultural

2010-05-09 | enric

L'Informe Mundial de la UNESCO Invertir en la diversitat cultural i Diàleg El intercultural serà presentat el dilluns 10 de maig, a les 18 hores, al Palau de la Generalitat. L'acte l'inaugurarà el vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira amb la viceconsellera d'Afers Exteriors i Cooperació, Roser Clavell. Tambe hi intervindran, Martí Petit, membre de català de La Iniciativa U-40 de la diversitat cultural, el director del Centre UNESCO de Catalunya, Miquel Àngel Essomba, i el coordinador editorial i de recerca de l'Informe Mundial, Frédéric Sampson, que  presentarà les conclusions de l'informe. L'acte  és fa la coincidint amb la Commemoració del Dia Mundial de la diversitat cultural per el Diàleg i al Desenvolupament.

 

Confirmar assistència: Vicepresident@gencat.cat Telèfons als o 93 554 50 51 / 55

 

Aquest informe executiu, traduït al català i difós pel Govern, recull les conclusions i recomanacions de l’Informe Mundial que es va presentar a la seu de la UNESCO el passat mes d’octubre, durant els treballs de la 35a Conferència General d'aquest organisme de Nacions Unides.

 

L'Informe Mundial d'UNESCO és una reflexió intel·lectual, científica i política entorn a la diversitat cultural i aspira a convertir-se en un element de referència en la reflexió entorn la diversitat cultural. Destinat al món universitari i al públic en general, l'informe planteja una nova visió de la diversitat cultural centrada en el seu dinamisme i en la necessitat de lluitar contra la propagació d'un “analfabetisme cultural” –cita de l'Informe-  impulsat per l'acceleració de les transformacions socials.

 

L'elaboració de l'Informe Mundial s'ha dut a terme gràcies a l'acció conjunta d'un Comitè consultiu de quinze especialistes, contribucions d'associats, consultes amb la societat civil, institucions acadèmiques i finalment consultes internes i interdisciplinàries.

 

Entre els objectius de l'Informe Mundial destaca, d'una banda, el balanç sobre tot allò que es pensa, es diu i es fa en nom de la diversitat cultural i de l'altra identificar les condicions necessàries per tal que la diversitat es converteixi en una avantatge i no una amenaça, una font de renovació per a les polítiques públiques al servei del desenvolupament, la cohesió i la pau.

 

D'acord amb l'Informe Mundial, cal que la diversitat cultural sigui tinguda en compte en les polítiques de promoció de la cooperació internacional i de cohesió social, en consonància amb els Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni de les Nacions Unides.

 

 

Recomanacions de l'informe

 

L'Informe proposa als governs un seguit de recomanacions per a l'elaboració de polítiques centrades en la manera d'invertir en la diversitat cultural. Per exemple, fomentar la sensibilitat cultural en la producció i el consum dels continguts de la comunicació i la informació, facilitant-ne l'accés i l'enfortiment de l'autonomia i la participació, la creació d'un Observatori Mundial de les repercussions de la globalització en la diversitat cultural, l'establiment d'un mecanisme nacional de seguiment dels aspectes de les polítiques públiques relacionats amb la diversitat cultural i l'aplicació de polítiques lingüístiques per la salvaguarda de la diversitat lingüística i al seu torn la promoció del plurilingüisme.

 

Font: Web de la Generalitat de Catalunya, Departament de la Vicepresidència