2014-03-24 - Conferència

| Barcelona

Conferència: “Canadà, un laboratori del federalisme”

Josep Maria Castellà Andreu, Doctor en Dret per a la Universitat de Barcelona. Professor titular de Dret Constitucional.

Canadà ofereix un exemple d’Estat federal que afronta diverses qüestions habituals a l’hora d’estudiar aquesta forma d’estat: la protecció de les diferents col.lectivitats i minories que hi viuen, una distribució de competències entre Federació i províncies constitucionalment establerta i la resolució judicial dels conflictes, i també les relacions entre els governs federal i territorials. Al mateix temps es plantegen en aquell context altres qüestions més particulars: un federalisme que neix en el si de l’Imperi britànic i d’una monarquia parlamentària i com una federació afronta la possible secessió d’un territori.

Dilluns 24 de març  a les 19.15 h
Lloc: Mallorca 207, pral.

► Agenda

► Buscador

► Historial