2013-09-30 - Un altre model d'economia és possible ?

| L'Hospitalet de Llobregat

Un altre model d'economia és possible ?

Des de fa uns quants anys, 5 ó 6, vivim diàriament bombardejats des dels mitjans de comunicació de tot un seguit de paraules i conceptes  que ens eren força desconeguts fins fa pocs anys, i que moltes vegades, encara avui malgrat la seva quotidianitat, desconeixem en profunditat el seu significat:  La prima de risc, el deute sobirà, el dèficit públic, les agencies de rating, els fons d’inversió, el FMI, el BCE, la Comissió Europea, (la troika), el Bundesbank, l’OCDE, el G-20, el Foro de Davos, el Club Bilderberg, les SICAV, les preferents... Són paraules que s’han quedat instal•lades a la nostra societat, i que alguns utilitzen per justificar, sense cap mena de complex i sentit de culpabilitat, aquest nou paradigma d’empobriment i regressió econòmica, social i política... Com si tot plegat fos, no només inevitable, sinó l’únic model econòmic possible.  

En aquest context d'agressió permanent als pilars que sustenten el nostre incipient Estat del Benestar, --Sanitat, Ensenyament, Atenció Social, Treball, Habitatge, etc.--, que tant d'esforç i temps ha costat construir; en un moment en què la brutal crisi econòmica, (que ha estat provocada pels interessos especulatius dels bancs i operadors financers) provoca que milers de persones de la nostra societat quedin excloses del sistema; en què les desigualtats augmenten de manera insostenible,  des de  L’H ESPAI DE DEBAT volem interrogar-nos i analitzar amb profunditat i amb persones qualificades, si   “UN ALTRE MODEL ECONÓMIC ÉS POSSIBLE”, en aquest món amb una economia globalitzada tan complexa i en què la política sembla dòcilment subordinada als poderosos interessos econòmics.     

En aquest acte, volem conèixer les opinions, les reflexions i les anàlisis del professor VICENÇ NAVARRO, catedràtic, escriptor, defensor radical de les polítiques públiques i de l’Estat del benestar, i tot un referent del pensament progressista del nostre país. Les seves habituals col•laboracions als mitjans de comunicació, son seguides amb gran interès per moltíssims ciutadans.   

VICENÇ NAVARRO  Catedràtic de Polítiques Públiques de la Universitat Pompeu Fabra  i de la John Hopkins University                                              Presenta:   Laura Catalán.  Periodista.    
                
 Dilluns  30  de  setembre  a  les  19.30 h.    
L’HARMONIA Centre d’Art    
 c/Xipreret, cantonada c/ Barcelona  

► Agenda

► Buscador

► Historial