2012-05-24 - Altaveu de les Cultures

| Barcelona

La dona en la història de l'aviació
Amb relació a la història de l'aviació, tots sabem el nom d'aviadors, però quin paper hi varen tenir les dones? Hi foren presents. Parlarem del paper de la dona en aquest món.
LLUIS COROMINAS BERTRAN, llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB i màster en Història Comparada segles XVI-XX.

Dijous, 24 de maig de 2012

► Agenda

► Buscador

► Historial