2012-03-29 - Altaveu de les Cultures

| Barcelona

La dona a la cultura amaziga: la poesia oral tradicional femenina
Igual que les societats africanes, la societat amaziga és l'última depositària de la poesia oral. Hi conviuen diversos gèneres. L'ahiha és un gènere poètic de la Cabilia que tracta temes més íntims com a l'amor. És una poesia recitada o cantada per dones, la majoria de les quals tenen un estatus de "insurrectes", un adjectiu que s'aplica a les dones que han decidit trencar per iniciativa pròpia el vincle matrimonial. Avui en dia, aquest gènere està en via de desaparició.
EL KAISSA OULD BRAHAM, professora de llengua amaziga i periodista algeriana, de la Cabilia. Vicepresidenta de l'entitat AGRAW (Assemblea Amaziga de Catalunya).
29 de març de 2012
Lloc: IEMED.Girona, 20
A les 19.15 h


► Agenda

► Buscador

► Historial