2012-03-26 - Altaveu de les Cultures

| Barcelona

La dona al món semita
L'islam nasqué a la primera meitat del segle VII a partir d'una predicació recollida en l'Alcorà. La seva anàlisi el mostra com un text progressista que va representar un salt de gegant sobre l'estatus de les dones àrabs del moment...; però les interpretacions que es van fer les generacions posteriors varen tergiversar la seva doctrina amb visions masclistes que encara perduren en certs sectors.
DOLORS BRAMÓN, doctora en Filologia Semítica i Història Medieval de la UB

Lloc: IEMED.Girona, 20
A les 19.15 h

► Agenda

► Buscador

► Historial