2011-12-13 - Commemoració del Dia Internacional de la Persona Migrant

| Barcelona

Gestió de la diversitat i seguretat ciutadana:el paper dels estats d’origen i de les comunitats d’immigrats

TROBADA INTERNACIONAL

Barcelona, 13 i 14 de desembre del 2011
Lloc: Sala d’actes del Departament d’Interior de la Generalitat
C/ de la Diputació, 355 - 08009 Barcelona


PROGRAMA PROVISIONAL
Dimarts 13 de desembre
9.30 h Inauguració institucional
Miquel Àngel Essomba, director del Centre UNESCO de Catalunya, i Felip Puig, conseller del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
10.00 h Conferència inaugural “La immigració entre el país d’origen i d’acollida: reptes mecanismes i perspectives”
10.30 h Pausa cafè
11.00 h Els estats d’origen dels immigrats: relació, contribució i col•laboració amb els països d’acollida:
- Marroc
- Equador
- Romania
- Senegal
Moderació: Unescocat
13.30 h Pausa dinar
15.30 h Experiències innovadores: la relació amb les comunitats i els països d’origen dels immigrats respecte a temes emergents:
- Anglaterra
- França
- Holanda
- Catalunya
- Estats Units
Moderació: Departament d’Interior de la Generalitat

09.30 h Entitats formades per a immigrats: experiències participatives
- Europa de l’Est
- Amèrica Llatina
- Marroc
- Pakistan
Policia de proximitat: relació amb les comunitats
- Mossos d’Esquadra
- Policia local
Moderació: Unescocat
12.00 h Pausa cafè
12.30 h Presentació de la versió catalana del llibre de la UNESCO
Drets Humans: preguntes i respostes, a càrrec d’un representant de la UNESCO
Miguel Angel Aguilar, fiscal especialista en delictes d’odi i discriminacions
Miquel Àngel Essomba, director del Centre UNESCO de Catalunya
Jaume Domingo Coll, cap del Gabinet de Seguretat de la Direcció General d’Administració de Seguretat, Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
14.00 h Fi de la trobada.


► Agenda

► Buscador

► Historial