2011-10-03 - Altaveu de les Cultures

| Barcelona

3 d’octubre de 2011

Els dilluns de la cultura popular i les tradicions catalanes

1.2. Carnaval
El carnaval és una festa europea molt antiga que es va regenerant al llarg de la història. Per entendre els seus orígens hem d’anar a cercar una festa eminentment religiosa. Tractar d’ajudar el cosmos per a vèncer la inèrcia de la mort i l’hivern aplega a l’entorn del carnaval un tractament de les ànimes dels difunts per a conduir-les al món dels avantpassats, tot convertint en positiva i benefactora la seva acció per als vivents. El carnaval ens assenyala sobretot aquest camí de difunt a avantpassat en les antigues religions.
JOSEFINA ROMA, doctora en gestió de la cultura i el patrimoni i professora d’Antropologia a la UB

Lloc: Amics de la UNESCO. Mallorca, 207, pral.
Horari: a les 19.15 hores

Els dilluns de la ruta de les espècies

2.2. El comerç de les espècies a l’edat mitjana
A l’edat mitjana, el comerç de les espècies assolí gran importància. Un recorregut per les principals rutes medievals descobrirà les espècies comercialitzades, l’impacte en les societats feudals i a quin públic es destinaven. Les espècies foren un producte de luxe a l’abast dels més privilegiats.
MARIA SOLER, doctora en Història, professora d’Història Medieval a la UB

Lloc: Amics de la UNESCO. Mallorca, 207, pral.
Horari: a les 19.15 hores

El dilluns de l’islam d’avui

3.2. Com pensa l’islam avui
Una introducció al desenvolupament dels corrents de pensament més importants del món islàmic, des del segle XX fins avui, amb una descripció de la seva evolució i el seu possible futur
VICTOR PALLEJÀ, islamòleg de la Universitat d’Alacant i de la UOC

Lloc: IEMed. Girona, 20
Horari: a les 19.15 hores

Els dilluns del Mare Nostrum, bressol de cultures

4.2. Nova antropologia mediterrània
A Europa, l’estereotip cultural de la Mediterrània es va consolidar a través del romanticisme com un món lluminós. Més tard, els antropòlegs van definir l’àrea Mediterrània i a la segona dècada del XX els experts van discutir si veien una unitat o només diferències. Passat el temps s’ha establert un cert equilibri i malgrat les clares  diferències es pot observar un cert aire de família.
M. ÀNGELS ROQUE, antropòloga, escriptora i directora d’Estudis de Cultures Mediterrànies (IEMed.) i de la revista Quaderns de la Mediterrània

Lloc:IEMed. Girona, 20
Horari:a les 19.15 hores

El dilluns del Brasil

5.2. Racionalisme poètic: reflexions i visions sobre l'arquitectura brasilera
Recorregut sobre les obres dels arquitectes brasilers més importants de la segona meitat del XX. Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Roberto Bule Marx, Eduardo Reidy, Vilanova Artigas, Lina Bo Bardi i Paulo Medes da Rocha, a les ciutats de Sao Paulo, Brasília i Rio de Janeiro.
JULIANA MARTINS, arquitecta

Lloc: Centre d'Estudis Stucom. Pelai, 8
Horari: a les 19.15 hores


► Agenda

► Buscador

► Historial