2020-04-21 - Dia mundial de la creativitat i la innovació

|

Dimarts 21
Dia mundial de la creativitat i la innovació
L’any 2013 l’Organització de Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) conjuntament amb el Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i l’Oficina de Nacions Unides per a la Cooperació Sud-Sud (UNOSSC) van elaborar un informe sobre l’economia creativa amb el títol “Ampliar les vies de desenvolupament local”.
http://www.un.org

► Agenda

► Buscador

► Historial