2011-01-20 - conferència

| Manresa

Gènesi, evolució i extinció de l’antiga URSS.
a càrrec de Marc Ruiz-Zorrilla, Doctor en Filologia Eslava, professor de la Universitat de Barcelona
Organitza Amics de la Unesco de Manresa
L’Associació d’Amics de la UNESCO de Manresa organitza novament els cinc primers mesos del 2011 el Curs de l’Estat del Món, dedicat enguany als estats de l’antiga Unió Soviètica.
       Després d’haver conegut l’Índia, Xina i el Brasil, enguany ens proposem conèixer l’estat més extens del món i les antigues repúbliques soviètiques.
       Ho farem de la mà d’experts en la matèria, professors universitaris i estudiosos, als qual agraïm la seva col•laboració en aquest curs; per confeccionar el programa hem comptat amb la col•laboració de Carmen Claudín, Directora d’Investigació del CIDOB.

► Agenda

► Buscador

► Historial